Terma Perkhidmatan Emel

Perkhidmatan emel disediakan kepada semua pengguna adalah tertakluk kepada Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA)Bil 1/2003 dan Polisi ICT JPAM. Sehubungan dengan itu, semua pengguna adalah tertakluk kepada terma-terma perkhidmatan tersebut yang boleh dan akan dikemaskini dari semasa ke semasa tanpa notis kepada pengguna.

SYARAT-SYARAT KATA LALUAN

1) Kata laluan adalah sekurang-kurangnya sepanjang LAPAN (8) aksara
2) Mengandungi sekurang-kurangnya SATU aksara HURUF BESAR
3) Mengandungi sekurang-kurangnya SATU aksara HURUF KECIL
4) Mengandungi sekurang-kurangnya SATU aksara SIMBOL
5) Mengandungi sekurang-kurangnya SATU aksara NOMBOR